VOORWAARDEN

Waterloo
Waterloo

1. ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT RESERVERINGEN, ANNULERINGEN EN VERWERKING

Door uw reservering of behandeling in onze Face Clinic Belgium te betalen, erkent u dat u deze voorwaarden met betrekking tot het annuleringsbeleid, de betalingsmethoden, de behandelingsvoorwaarden, prijsvoorwaarden, garanties, aansprakelijkheid en procedures voor geschillenbeslechting hebt gelezen en aanvaard.


Door de reservering te maken, erkent u ook dat u de voorwaarden met betrekking tot annulering en afwezigheid van de afspraak heeft aanvaard, evenals eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn afhankelijk van uw behandeling bij Face Clinic Belgium.

1.1. BOEKINGSVOORWAARDEN 

De betaling van uw reservering gebeurt in twee fasen: de betaling van een aanbetaling op het moment van uw reservering en de betaling van het saldo.

1.1.a. Betaling bij reservering 

U kunt uw operatie of behandeling reserveren bij de receptie van de kliniek of telefonisch. Op het moment van reserveren dient u een eerste betaling te doen om uw reservering te bevestigen.

Deze betaling kan aan de receptie van de kliniek contant of met kredietkaart of via overschrijving worden voldaan. Indien u contant wenst te betalen, staat de Belgische regelgeving ons niet toe om meer dan € 3.000 contant te aanvaarden. Bij de kliniek aanvaarden we elektronische betalingen zoals Bancontact, Maestro, Mastercard en Visa.

Bij betaling via overschrijving kan u deze overschrijving doen op rekening IBAN BE85363026497006 (BIC: BBRUBEBB.) Onder vermelding van uw naam en de datum van de afspraak.

De bevestiging van uw aanstelling is pas van kracht na ontvangst van deze eerste betaling.

1.1.b Betaling van het saldo 

Het saldo van uw behandeling moet uiterlijk op de dag van uw behandeling worden betaald. Uw eerste behandeling kan alleen plaatsvinden als u dit saldo heeft betaald. Het saldo wordt berekend als het verschil tussen de totale prijs van de gekozen behandeling en het betaalde bedrag op het moment van boeken.

1.1.c Betalingsvoorwaarden van het saldo: 

Via overschrijving 15 dagen voor de datum van behandeling of tussenkomst, IBAN-code BE85363026497006 (BIC: BBRUBEBB.), Met vermelding van uw naam en de datum van de afspraak.

Ter plaatse met kaart: Bancontact, Maestro, MasterCard of Visa! Uw bank kan een limiet stellen aan het dagelijkse bedrag dat u uitgeeft! Als het saldo om welke reden dan ook niet kan worden betaald op de dag van de transactie, kan de verwerking niet plaatsvinden en worden annuleringskosten in rekening gebracht.

Contant: Face Clinic Belgium kan niet meer dan € 3.000 aanvaarden in overeenstemming met de geldende regelgeving in België.

2. ANNULERINGSBELEID 

Annuleert u de behandeling voor uw afspraak of op de dag van de afspraak, dan eist Face Clinic Belgium een ​​schadevergoeding van € 200, -.

3. VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DE BEHANDELING

3.1. VERWERKINGSCONTRACT 

Als klant heeft u het recht om te allen tijde goed geïnformeerd te worden. Tijdens het consult geeft de behandelaar duidelijke en volledige informatie over een mogelijke behandeling, verwachte resultaten, mogelijke bijwerkingen, duur van de behandeling, zorg na de behandeling, mogelijke complicaties, risico's en kosten. ons met exacte en precieze informatie over waarom u een behandeling wilt, uw verwachtingen met betrekking tot het resultaat en een volledige medische geschiedenis over u, evenals alle nodige informatie over de medische behandelingen en uw gezondheid. Door ons geïnformeerde toestemmingsdocument te ondertekenen, erkent de klant volledig geïnformeerd te zijn en geeft hij toestemming om de betreffende verwerking uit te voeren. Tijdens een nieuw gratis consult kunt u altijd aanvullende informatie opvragen. Het is essentieel om met de behandeling te beginnen in een klimaat van vertrouwen.

3.2. VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Fouten van onze kant: wij zijn verantwoordelijk voor alle schade die het gevolg is van een fout in de zorg.

3.3 GARANTIE

Face Clinic Belgium biedt de volgende garanties: Binnen een jaar na uw behandeling voeren wij kosteloos een nieuwe behandeling uit bij complicaties ten gevolge van onze schoonheidsbehandelingen.

We werken met laboratoria erkend door de Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Louise
Louise

3.4. PRIJSVOORWAARDEN 

Face Clinic Belgium biedt een breed scala aan alternatieve behandelingen voor esthetische geneeskunde. De website van Face Clinic Belgium biedt een permanente prijslijst. Een exacte prijsopgave wordt verstrekt tijdens het consult met onze behandelaars. In overleg bieden wij een jaar prijsgarantie. Na deze periode behoudt Face Clinic Belgium zich het recht voor om haar prijzen te wijzigen.

4. KLACHTEN MET BETREKKING TOT DE BEHANDELING EN OPLOSSING VAN GESCHILLEN 

Klachten over de uitvoering van de behandeling dienen gedetailleerd omschreven te worden en schriftelijk te worden ingediend bij de behandelaar die de behandeling heeft uitgevoerd. Als de geschillen niet in der minne kunnen worden opgelost, zijn de rechtbanken van het rechtsgebied van Brussel van toepassing.

5. KLANTRECHTEN 

In het algemeen is het de wet die de volgende elementen regelt: Het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening Het recht op vrije keuze van leverancier Het recht op informatie Het recht op toestemming De rechten met betrekking tot de bestanden van de cliënt Recht op privacy Het recht om een ​​klacht of klacht in te dienen Het recht op pijnbehandeling.

6. THE CLIENT & PATIENT RIGHTS ACT (WET VAN 22 AUGUSTUS 2002) 

De cliënt en patiënt hebben recht op professionele en kwaliteitsvolle zorg volgens het geldende wetenschappelijke kennisniveau De patiënt heeft recht op zorg om zijn pijn te beheersen De patiënt heeft de vrije keuze van de arts die de zorg verleent De patiënt heeft het recht op vertrouwelijkheid voor elke persoon die direct of indirect betrokken is bij het beheer van zijn dossier en zijn zorg De patiënt heeft het recht om de naam van zijn arts of behandelaar te kennen, evenals zijn functie / rol De patiënt heeft recht op informatie over zijn behandeling, in begrijpelijke bewoordingen, behalve in gevallen waarin urgentie dit niet toelaat. Geen enkele zorg of behandeling mag worden uitgevoerd zonder de voorafgaande geïnformeerde toestemming van de bekwame patiënt. De patiënt heeft recht op instemming en op informatie over de toegang tot het beroep van arts en tot zijn professionele verzekering. De patiënt heeft recht op een kopie van zijn medisch dossier.

7. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE RELATIE TUSSEN ONZE BELGISCHE GEZICHTSKLINIEK EN DE GEZONDHEIDSZORG 

Als cliënt kiest u uw behandelaar. In feite is er een directe contractuele relatie tussen de cliënt en zijn behandelaar. Een beperking van de keuze kan echter onvermijdelijk zijn in de organisatorische context van een kliniek die doorlopend kwaliteitszorg biedt. Alle artsen zijn onafhankelijk en volledig professioneel verantwoordelijk voor hun interventies. Elke arts is verantwoordelijk voor zijn eigen professionele verzekering. Als cliënt heeft u het recht om informatie in te winnen bij de arts over zijn verzekering. Alle artsen beheren de medische dossiers van hun patiënten. Face Clinic Belgium kan niet verantwoordelijk worden gehouden met betrekking tot de wet op de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002 of enige fout van de artsen die in de kliniek praktiseren.

8. RESPECT OP HET WERK 

Werken voor kwaliteitsdiensten in het kader van een gunstige omgeving voor Face Clinic België, personeel, patiënten en bezoekers: zorg ervoor dat er geen discriminatie is op basis van nationaliteit van herkomst, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, religie of handicap, wees voorzichtig nooit toevlucht nemen tot verbaal of fysiek geweld of seksuele intimidatie, anderen respecteren zonder hen in verlegenheid te brengen.

9. FOTOGRAFISCHE EN GELUIDSOPNAMES BIJ FACE CLINIC BELGIUM 

Als u wilt fotograferen, filmen of opnemen (audio) in onze CliniC, moet u de volgende beperkingen respecteren: U bent persoonlijk verantwoordelijk voor elke opname die u van uzelf of van anderen maakt. U moet eerst toestemming krijgen van iedereen die op uw foto's, films of opnames zal verschijnen. Voor de aanmelding van de behandeling heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig. Deze machtiging betreft alleen opnames die op persoonlijke titel kunnen worden gebruikt. Als u dergelijke inhoud wilt delen, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van alle partijen vereist.